...
ปขมท. - มหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
02 Oct 2023

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2477 - 2567) และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ปขมท. กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในหัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)”

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงานภายใน มธ.

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสำหรับต่างสถาบัน

เอกสารอนุมัติโครงการและกำหนดการ