...
มรภ.กำแพงเพชร : ประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3
17 Jul 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมงาน

ประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

สมัครเข้าร่วมและศึกษารายละเอียด ที่เว็บไซต์ https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2023/index.php

***ส่งบทความ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566***