...
มรภ.นครปฐม : 6th Inter'Con. ICAPMA 2023
17 Jul 2023

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ The American Ceramic Society: Thailand Chapter กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 6th International Conference on Appiled Physics and materials (ICAPMA 2023)

6-9 ธันวาคม 2566 ณ Garden cliff Resort & Spa Pattaya จังหวัดชลบุรี
.
ผู้สนใจ สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2566

(ICAPMA 2023) is now opening for Abstract Submission until September 30th, 2023. The First Circulation and Call for Abstracts is attached herewith. More information can be seen at Conference Official
Please kindly share the information on ICAPMA 2023 to your friends, students, and colleagues. We look forward to seeing and welcoming you on December 6-9, 2023 in Pattaya, THAILAND.