...
ม.ทักษิณ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
28 Apr 2023

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งเป็น 10 กลุ่มสาขา

1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รายละเอียด 

2) วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รายละเอียด 

3) ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด 

4) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รายละเอียด 

5) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียด 

6) การศึกษา

รายละเอียด 

7) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด 

8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด 

9) ผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียด 

10) นวัตกรรมสังคม

รายละเอียด 

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขา

1) Sustainable cities and communities
 

รายละเอียด 

2) Sustainable economic and responsible consumption

รายละเอียด 

3) Clean water and sustainable aquatic environments

รายละเอียด 

4) Sustainable land use, sustainable agriculture, and climate action

รายละเอียด 

5) Clean energy and industrial innovation
 

รายละเอียด 

6) Lifelong learning opportunities for all
 

รายละเอียด 

7) Good health and well-being
 

รายละเอียด 

8) Build the partnership
 

รายละเอียด 

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุมอัตราพิเศษ
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
อัตราปกติ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566
1) นักเรียนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ1,500 บาท2,000 บาท
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)3,000 บาท3,500 บาท
3) นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ2,500 บาท3,000 บาท
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน2,000 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566
1) นักเรียนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ2,500 บาท
(Approx. USD 80)
3,000 บาท
(Approx. USD 90)
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)4,000 บาท
(Approx. USD 120)
4,500 บาท
(Approx. USD 140)
3) นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ3,500 บาท
(Approx. USD 110)
4,000 บาท
(Approx. USD 120)
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน3,000 บาท
(Approx. USD 90)
การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี :งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี :660-2-76407-1
ชื่อธนาคาร :ธนาคารกรุงไทย
สาขา :สาขาควนขนุน

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

  1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
  3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
  4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

เว็บไซต์การประชุม