...
มทร.ตะวันออก: RMUTCON 2023 [ประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 13]
28 Apr 2023


ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคล เสริมพลังผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG (9 RMUT Empowering and Promoting of Sustainable Innovation and BCG Model for the Next Normal) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทางเว็บไซต์ http://rmutcon2023.rmutto.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0 3313 6099 ต่อ 118-1186
E-mail: irdi@mutto.ac.th