...
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มรภ.สกลนคร
28 Apr 2023

วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เว็บไซต์การประชุม https://runirac.snru.ac.th