...
ทุน Hubert H. Humphrey (HHH) North-South Fellowship Program ประจำปี 2567
28 Apr 2023

----ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมและฝึกงาน---- หนังสือฯจากกระทรวง อว.
ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey (HHH) North-South Fellowship Program ประจำปี 2567 สำหรับผุ้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน
----วัตถุประสงค์และจุดเด่น----
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต
- สร้างเครือข่ายครคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น
- เป็นที่ทีไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครหลากหลาย
- เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรรุ่นใหม่โดยไม่อาศัยเพียงผลการเรียนเด่นในระดับปริญญาตรีและโท
.
----รายละเอียดเพิ่มเติม----
ผู้สนใจสมัคร สามารถศึกษาระเบียบการได้จากเว็บไซต์ : https://www.fulbrightthai.org/
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.
ทางเว็บไซต์ออนไลน์ https://apply.iie.org/huberthhumphrey
-----------------------------------------------------------------
APPLY NOW:
2023-2024 HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM
The Hubert H. Humphrey Fellowship Program is a United States Government funded program, sponsored by the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA). At ECA, the Humphrey Program is coordinated by the Humphrey Fellowships and Institutional Linkages Branch (ECA/A/S/U) of the Office of Global Educational Programs. It is administered by the Institute of International Education (IIE) under a cooperative agreement with ECA.
.
Unlike the traditional Fulbright and most other foreign scholarship programs, the Humphrey Fellowship is a one-year, mid-career, non-degree program for professionals interested in strengthening leadership skills, as well as learning more about their professional fields of study. The Humphrey Program also emphasizes the mutual exchange of knowledge and understanding about issues of common concern to the U.S. and Fellows’ home countries.
.
During the academic year, Fellows are placed at university campuses where they pursue individual program goals and work closely with their Humphrey colleagues in workshops and seminars. Fellows are also expected, however, to engage in professional development activities outside of their university campus, attending conferences and seminars, and completing a six-week professional affiliation requirement.
.
The Humphrey Program also differs in that Fellows are grouped together by professional fields at the various universities. Since many of these Humphreycohorts have as many different nationalities as there are Fellows, in addition to learning about American culture Fellows also have to accommodate customs and traditions from other regions of the world. This requires a person who is adaptable, flexible, and willing to tolerate differences.
.
-The Hubert H. Humphrey Fellowship Awards for Thai Citizen
Up to three grants are offered and each covers international travel, tuition, and fees, monthly maintenance allowance, professional visits/affiliation,settling-in allowance, baggage allowance, book/supplies allowance, and supplementary health insurance. There will be no provision for dependents to accompany fellows, nor will fellows receive a separate allowance to support dependents.
The deadline for submitting the online application and relevant documents is Friday, June 30, 2023, at 12.00 noon (Thailand local time)
For further questions beyond this announcement, you may email tusef@fulbrightthai.org or call 02 285 0581/2 ext. 104, during 7:30 – 15:30 hrs., Monday - Friday.
The online application for the Hubert H. Humphrey Fellowship is found here: https://apply.iie.org/huberthhumphrey