...
แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น "วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม"
01 Feb 2024