...
มรภ.บุรีรัมย์ : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
01 Dec 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แบบ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อ
http://nirc.bru.ac.th และ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
อีเมล์: nircbru@bru.ac.th