...
[PODCAST] Extractวิจัย | EP.2 - สินค้าทอมือลายขอสู่กลุ่มอาชีพทอต้นไหล
02 Oct 2023

[PODCAST] Extractวิจัย | EP.2 - สินค้าทอมือ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สู่กลุ่มอาชีพทอต้นไหล โคราช
พบกับ อาจารย์ ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา อาจารย์. สังกัดโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายการ Extract วิจัย...กะเทาะแก่นสาร ผ่านผลงานวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การนั่งพูดคุยกับเหล่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
รับฟังทาง
...........................................................................................................