...
[PODCAST] Extractวิจัย | EP.1 - โคราช...สภาวะเกาะความร้อน, มันสำปะหลังใบด่าง
02 Oct 2023

[PODCAST] Extractวิจัย | EP.1 - โคราช...สภาวะเกาะความร้อน, มันสำปะหลังใบด่าง
spotify  https://spotifyanchor-web.app.link/e/OnGjcrmGyDb
พบกับ อาจารย์ ดร.เอนก ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


รายการ Extract วิจัย...กะเทาะแก่นสาร ผ่านผลงานวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การนั่งพูดคุยกับเหล่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์