...
หารือประเด็นวิจัย อาโวคาโด : พืชสวนSuperfood @ปากช่อง
20 Jun 2023

หารือประเด็นวิจัย อาโวคาโด : พืชสวนSuperfood @ปากช่อง

"สถาบันวิจัยฯ หารือประเด็นวิจัย.....
อาโวคาโด : พืชสวนSuperfoodสู่การพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-ปลายน้ำ"
.
วันนี้ (20 มิ.ย. 66) ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหารสถาบันฯ คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการค้นหาประเด็นในการทำงานวิจัยจากอาโวคาโด (Avocado) โดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และสมาชิกชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโด ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.
อาโวคาโด โดยปกติแล้ว ผลไม้ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ให้คาร์โบไฮเดรต แต่อาโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้ไขมันดีในปริมาณที่สูง ซึ่งจัดเป็น Superfood เพราะมีประโยชน์กับร่างกายมาก ไขมันที่ว่านี้คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว: Monounsaturated Fat (MUFA) ซึ่งช่วยลดไขมันเลว (LDL-C) ในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ นอกจากนี้ ยังมีสารอาหารชนิดอื่นที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด