...
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ - ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
19 Jun 2023

5th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand) ขึ้นในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 และห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เว็บไซต์การประชุม https://www.dpu.ac.th

Download การส่งบทความวิจัย

1. Fonts THsarabunNEW

2. Template บทความวิจัย

3. รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย