...
เสวนาเพิ่มโอกาสการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
23 May 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประธานในพิธีคือ รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมเวทีเสวนา “การเพิ่มโอกาสการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”